Bibel, bønn, nattverd og fellesskap

Om de første kristne kan vi lese: "De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære

og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. " Ap.gj 2,42


Vi kaller det "de 4 B-ene":

Bibel (apostlenes lære): Bibelen er først og fremst Guds tanker om menneskene

og ikke menneskers tanker om Gud. Derfor leser vi Bibelen for å forstå hvem vi er, hvem Gud er, 

hvordan vi kan komme i fellesskap med Ham gjennom Jesus Kristus og hvordan vi skal leve som kristne. 

Bønnen: I bønnen kan vi tilbe, bekjenne synd, takke og be for egne og andres behov.

Brødsbrytelsen: I nattverden mottar vi Jesu legeme og blod, hans nåde og tilgivelse.

Broderfellesskapet (samfunnet): Dette opplever vi i møtene og i småfellesskapene.


Åndelig vekst kommer ikke av seg selv. Ved å innarbeide gode vaner for "de 4 B-ene", bygger vi kristen karakter.

Møter

Forsamlingsmøtet søndag kl 11.00 skal være en åndelig ladestasjon, hvor vi får påfyll for troen.

Gjennom tale, sang, tilbedelse, bønn, misjonsinfo, søndagsskole m.m. vil troen vokse. Et møte hjelper oss å leve i visjonen om å Tro & Tilhøre, Tilbe & Tjene.

Under "Hva skjer" vil du finne når det er møter i Misjonssalen. 


"La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. " Kolosserne 3,16


Småfellesskap

Å være en forsamling handler om at vi som brødre og søstre i troen på Jesus kommer sammen om Han som har skapt oss, frelst oss og som vil ha fellesskap med oss i hverdagen. Dette gjør vi når vi samles hver søndag og hører forkynnelse, ber, lovsynger og prater sammen. Men å være forsamling handler om mer enn feiringen på søndagene. Det handler om hverdag, om livet vårt og om hverandre. Det er viktig at vi samles i mindre fellesskap, åpner Bibelen og deler livet med og ber for hverandre. Her kan vi også be for forsamlingen, byen vår og misjonen. Dette gjøres hver uke i ulike hjem av oss som går i Misjonssalen.

Småfellesskapet hjelper oss til å leve i visjonen om

å Tro & Tilhøre, Tilbe & Tjene.


For oss er det viktig at alle medlemmer har et småfellesskap (forening/ bibelgruppe/smågruppe) å gå i. Vi har ulike grupper (alder/ kjønn/ opplegg). Ønsker du å bli med i en gruppe - se her.


"Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De begynte å selge eiendeler og gods, og delte ut til alle etter som enhver trengte det. Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen i templet, og i hjemmene brøt de brødet og holdt måltid med fryd og hjertets oppriktighet." Ap.gj 2,44-46


 


Medvandring

Søndag møtes hele forsamlingen til møte.

Hver annen uke, en gang i måneden møtes vi til småfellesskap.

Daglig leser vi i Bibelen og ber.

Av og til kan det være godt å ha en person å snakke med om livet. 

Vi kaller det medvandring. I Misjonssalen er det flere medvandrings-par som møtes. Det kan være to i samme alder og samme livssituasjon, eller det kan være en eldre og en yngre troende som møtes. Hvor ofte man møtes og innhold i samtalene avtaler medvandrerne selv. 

Ønsker du en medvandrer, kontakt forsamlingsleder. 


Les mer om medvandring på medvandring.no.


Hør tale om "medvandring" av Ole-Magnus Olafsrud.


Hør tale om "å være åndelig foreldre" av Torbjørg Oline Nyli.