Være med i småfellesskap

Å være en forsamling handler om at vi som brødre og søstre i troen på Jesus kommer sammen om Han som har skapt oss, frelst oss og som vil ha fellesskap med oss i hverdagen. Dette gjør vi når vi samles hver søndag og hører forkynnelse, ber, lovsynger og prater sammen. 

Men å være forsamling handler om mer enn feiringen på søndagene. Det handler om hverdag, om livet vårt og om hverandre. Det er viktig at vi samles i mindre fellesskap, åpner Bibelen og deler livet med og ber for hverandre. 


Les hele visjonen for småfellesskapsarbeidet i Misjonssalen.

Småfellesskaps-koordinator

Lurer du på noe om småfellesskapene, om hvilken gruppe du kan være med, så ta kontakt med forsamlingsleder

Kontakt

SAmtale-opplegg

* Å dele Jesus - opplegg for 3 enkeltkvelder om hvordan det kan bli mer naturlig at vi deler Jesus med nye mennesker.