loftet

En fredag i måneden kl 19.30 - 23.30 er det åpent på Loftet i annen etasje. 

Loftet er for deg som har begynt i 7.klasse og oppover.

En kveld på Loftet byr på andakt, aktiviteter, kiosk og fellesskap.


Hovedleder er Terje Madland - 9708 9009