kjøp av gamle brannstasjonen

Her kan du lese/ se hva NLM Sandnesporten AS tenker å bruke den 12 mål store tomten til.

I eksisterende bygg skal ulike aktiviteter inn, blant annet Misjonssalen i 2.etasje.

I tillegg tenkes det et helt nytt bygg som skal brukes til næringsvirksomhet.


Spørsmål om muligheten for å leie plass/ rom i Brannstasjonen, rettes til

nlmsandnesporten@gmail.com


Følg oss på egen facebook-side

nye misjonssalen - tegninger

Her er tegningene for 2.etasje (last ned PDF-fil) som ble lagt fram på møtet  søndag 10.mars-19.

Mange innspill ble gitt på plantegningene, rom-inndeling m.m. under dette møtet.

Sandnesporten AS jobber kontinuerlig med tegningene for bygget. 

Når nye tegninger er klare, vil de legges ut her.


1.etasje: Gjenbrukssenter og kontor for pTro (lokalradio)

2.etasje: Menighetsbygg (Misjonssalen)

3.etasje: Regionskontor (NLM SørVest)


bønn

Som forsamling vil vi sammen legge prosjektet med Brannstasjonen fram for Gud i bønn. Nye Misjonssalen i Brannstasjonen er et trosprosjekt. Vi ser selvfølgelig ikke alt klart nå, men vi går videre i tro på at Gud vil være med oss.


På denne siden vil vi jevnlig oppdatere ulike bønneemner som vi oppfordrer til blir bedt for: 

- av det enkelte medlem i Misjonssalen, - i småfellesskapene, - på møtene.


* Be for samtalene/ forhandlingene mellom Misjonssalen, Sandnes kommune og Fylkesmannen om reguleringsplanen

Misjonssalen jobber sammen med Sandnes Tomteselskap med reguleringsplanen for Brannstasjons-tomta. 

“Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves.” (Salme 127:1)


* Be for samtalene/ forhandlinger med potensielle leietakere.

- NLM Sandnesporten AS kjøpte Brannstasjonen av Sandnes kommune 18.april-18.

- Sandnes Tomteselskap sin omtale av salget.

- Formannskapet i Sandnes kommune godkjente salget i sitt møte 23.april-18.

- Vi feiret kjøpet under møtet søndag 29.april (bilder)

signering og Foto

SIGNERING: 

Onsdag 18.april ble avtale mellom Sandnes Tomteselskap og Sandnesporten AS signert.


FOTO:

* Helt øverst: - Brannstasjonen (foto: Sandnes Tomteselskap) - Arnt Ove Berg (NLM Sandnesporten AS) og Svein Anton Hansen (forsamlingsleder Misjonssalen)

* Oppe: Avtalen er i boks! Torgeir Ravndal for Sandnes Tomteselskap og Arnt Ove Berg (NLM Sandnesporten AS) har signert kontrakten.

* Venstre: Signeringen