Seminar lørdag 20.oktober

Andreas Bakke (forsamlingsleder Misjonssalen Ålesund) besøker oss denne helgen. Han skal fortelle om endringene som skjedde både i forkant for og underveis i prosessen da Misjonssalen Ålesund flyttet fra små lokaler i Ålesund sentrum til større og nye lokaler utenfor sentrum. 

I løpet av få år vokste de fra å samle ca 30 til ca 250 personer på møtene. 

Erfaringene Misjonssalen Ålesund gjorde seg vil være nyttige for oss i Misjonssalen i tiden som ligger foran. 

Seminaret er åpent og nyttig for alle i Misjonssalen! 

(Ikke eget barneopplegg i 2.etasje under seminaret.)


"For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom."


Tid: kl 10.00 - 15.00


10:00-10:45 - "Historien fra Ålesund" - lærdommer fra veksten Misjonssalen Ålesund har opplevd.

11:00-11:45 - "En klar tanke" - om prioriteringer, engasjement og givertjeneste.

12:00 -12:45 - mat / pizza

12:45-13:30 - "Veien videre"   - størrelse på aktiviteter, organisering, å ta imot nye som kommer

13:45 – 14:15 - Gruppearbeid

14:15-14:45 -  Plenum - Gruppene presenterer det de har kommet frem til

14:45-14:50 - Oppsummering

14:50-15:00 - Bønn i gruppene

medlemsmøte - Søndag 21.oktober

Søndag 21.oktober kl 11.00 taler Andreas Bakke på møtet.

"Til for å tjene."


Program for dagen:

kl 11.00-12.15 - møte med søndagsskole.

kl 12.15-12.45 - middag

kl 12.45-14.30 - medlemsmøte:

På medlemsmøtet skal vi drøfte hvordan vi ser for oss at 2.etasje i Brannstasjonen skal se ut, hvilke behov menigheten har. Komiteen som jobber med dette vil legge fram sine tanker på medlemsmøtet. 

Så får medlemmene mulighet til å komme med sine innspill. 

Se plantegninger av Brannstasjonen og Legevakten

Vi vil også legge fram tanker om/ planer for "fordelt givertjeneste".

Opplegg for barna i 2.etg.