bønnedag 26.-27.oktober

Gud har lovet å høre når vi ber – for små og store ting i eget liv, for familie, venner og naboer og for folk og land.

Derfor er vi i Misjonssalen med å arrangere Bønnedagen sammen med radiokanalen pTro 

og fem andre NLM-forsamlinger fra Finnsnes i nord til Kristiansand i sør og Bergen i vest.


Har du noe du ønsker forbønn for? Du kan sende inn bønneemner til pTro.

Bruk Internettsiden www.ptro.no eller via appen PTRO.


I 24 timer fra lørdag 26.oktober til søndag 27. oktober klokken 09 vil det bli bedt for alle bønnelappene som er kommet inn både fra vår forsamling og alle de andre.  Vi er takknemlig for alle som vil være med i bønn for denne Bønnedagen som pTro arrangerer sammen med seks NLM forsamlinger siste helgen i oktober.  


Misjonssalen har fått tildelt fire timer vi skal be i løpet av dette døgnet. 

Kan du tenke deg å sette av en halv eller en hel time til å be, så ta kontakt med forsamlingsleder Svein Anton Hansen - shansen@nlm.no