Loftet ungdomslag

Fredager kl 19.30 i 2.etasje.

For ungdommer fra 7.klasse og oppover.

Møte, kiosk, aktiviteter, fellesskap. 


Møtedatoer framover:

* Fredag 23. august

* Fredag 20. september

* Fredag 18. oktober

* Fredag 15. november

* Fredag 6. desember

forsamlingsmøte

Søndag 25.august kl 11.00 taler forsamlingsleder Svein Anton Hansen:

Johannes åpenbaring 1 ("Melding fra Jesus, hører du?")

Det blir søndagsskole og tweens. 

Kaffe etter møtet

bibelkveld

Ca en onsdagskveld i måneden kl 19.30 går forsamlingsleder gjennom en bok i Bibelen, kapittel for kapittel.

- Kl 19.30-20.00: undervisning del 1.

- Kl 20.00-20.15: kaffe/kjeks.  

- Kl 20.15-20.45: undervisning del 2. 


Høsten 2019 er det Filipperbrevet og Johannes Åpenbaring som blir gjennomgått.


* Onsdag 28.august

* Onsdag 25.september

* Onsdag 30.oktober

* Onsdag 20.november

formiddagstreff

Formiddagstreff (hovedsaklig 65+) samles andre tirsdagen i måneden kl 11-13 i Misjonssalen.

Møte med andakt og sang, bevertning og blomster-trekning.


Høsten 2019:

* Tirsdag 10.september: Kåre Ekroll forteller om Trygve Bjerkreim

* 8.oktober: Kåre Eidsvåg holder andakt

* 12.november: Dagfinn Brandsæter holder andakt. Sang av Wenche Brandsæter og Solbjørg Reilstad 
* 10.desember: Juleavslutning med ekstra god mat. Jakob Middelthon holder andakt. Svein A.Hansen forteller om NOREAs arbeid i Nord-Korea.

Bønne- og vitnemøter

Ca en gang i måneden er det bønne- og vitnemøte i Misjonssalen.

Møtene er onsdag kl 19.30.

Høsten 2019 samles vi til bønn og vitnesbyrd:

  • 11.september
  • 9.oktober
  • 6.november
  • 11.desember