Loftet ungdomslag

Fredager kl 19.30 i 2.etasje.

For ungdommer fra 7.klasse og oppover.

Møte, kiosk, aktiviteter, fellesskap. 


Møtedatoer framover:

* Fredag 14.juni

* Fredag 23. august

* Fredag 20. september

* Fredag 18. oktober

* Fredag 15. november

* Fredag 6. desember

forsamlingsmøte

Søndag 23.juni kl 11.00 taler Ingvild Hovda 

(fra Internasjonalt Kristent Fellesskap Stavanger).

Det blir dåp av Torjus og Maria.

Kaffe etter møtet.

bibelkveld

Ca en onsdagskveld i måneden kl 19.30 går forsamlingsleder gjennom en bok i Bibelen, kapittel for kapittel.

- Kl 19.30-20.00: undervisning del 1.

- Kl 20.00-20.15: kaffe/kjeks.  

- Kl 20.15-20.45: undervisning del 2. 


Høsten 2019 er det Filipperbrevet og XXsom blir gjennomgått.


DATOER kommer.

formiddagstreff

Formiddagstreff (hovedsaklig 65+) samles andre tirsdagen i måneden kl 11-13 i Misjonssalen.

Møte med andakt og sang, bevertning og blomster-trekning.


Høsten 2019:

* Tirsdag 10.september: Kåre Ekroll forteller om Trygve Bjerkreim

* 8.oktober: Kåre Eidsvåg

* 12.november: xx

* 10.desember: Juleavslutning med ekstra god mat. Jakob Middelthon.

Bønne- og vitnemøter

Ca en gang i måneden er det bønne- og vitnemøte i Misjonssalen.

Møtene er onsdag kl 19.30.

Høsten 2019 samles vi til bønn og vitnesbyrd:


Samlinger framover:

  • xx