forsamlingsmøte

Søndag 24.februar kl 11.00 taler Jan Ove Selstø.

Det er ikke søndagsskole denne søndagen.

Kaffe etter møtet.

Velkommen!

bibelkveld

Ca en onsdagskveld i måneden kl 19.30 går forsamlingsleder gjennom en bok i Bibelen, kapittel for kapittel.

- Kl 19.30-20.00: undervisning del 1.

- Kl 20.00-20.15: kaffe/kjeks.  

- Kl 20.15-20.45: undervisning del 2. 


Våren 2019 er det Filipperbrevet som blir gjennomgått:

* 30.januar

* 27.februar

* 27.mars

* 24.april

* 22.maiFormiddagstreff

Formiddagstreff møtes andre tirsdagen i måneden kl 11-13.

Andakt, sang, bevertning, utlodning


Samlinger framover:

  • 12.mars. Andakt Terje Eggebø (+ forteller om morfar Sven Foldøen)
  • 9.april. Andakt Odd Dubland
  • 14.mai. Andakt Wenche Lunde
  • 11.juni. Tur.

Bønne- og vitnemøter

Ca en gang i måneden er det bønne- og vitnemøte i Misjonssalen.

Møtene er onsdag kl 19.30.

Våren 2019 samles vi til bønn og vitnesbyrd:


Samlinger framover:

  • Onsdag 13.mars
  • Onsdag 10.april
  • Onsdag 8.maiLoftet ungdomslag

Fredager kl 19.30 i 2.etasje.

For ungdommer fra 7.klasse og oppover.

Møte, kiosk, aktiviteter, fellesskap. 


Møtedatoer framover:

* Fredag 15. mars

* Fredag 5. april

* Fredag 3. mai

* Fredag 31.mai

* Fredag 23. august

* Fredag 20. september

* Fredag 18. oktober

* Fredag 15. november

* Fredag 6. desember