Søndag 23.februar

Vi har møte hver søndag klokken 11.00.


Søndag 23.februar kl 11.00 taler forsamlingsleder Svein Anton Hansen.

Dåp, ikke søndagsskole. Kaffe etter møtet.


Tema: "VITNE" - Evangeliet

bibeltimer

Ca en onsdagskveld i måneden kl 19.30 går forsamlingsleder gjennom en bok i Bibelen, kapittel for kapittel.


Kl 19.30-20.00: Undervisning del 1.

Kl 20.00-20.15: Kaffe/kjeks.  

Kl 20.15-20.45: Undervisning del 2. 


Våren 2020 er det Johannes Åpenbaring som blir gjennomgått.


Neste samling:
Onsdag 26.februar

Onsdag 1.april

Onsdag 6.mai

Onsdag 3.juni

Søndag 1.mars

Vi har møte hver søndag klokken 11.00.


Søndag 1.mars kl 11.00 taler Jon Anders Østebrød.

Nattverd, søndagsskole. Kaffe etter møtet.


Tema: "VITNE" - Være hos Jesus

onsdag 4.mars

Onsdag 4.mars kl 18-22 er det årsmøte.

Se egen side.

formiddagstreff

Formiddagstreffet (hovedsaklig 65+) samles den andre tirsdagen i måneden kl 11-13 i Misjonssalen. Møte med andakt og sang, bevertning og blomster-trekning.


Neste samlinger:

10.mars: Margit Hunemo

April - ikke møte

12.mai - Odd Dubland

9.juni - Busstur. Svein Anton Hansen

bibel- og bønnesamling

I disse samlingene vil vi legge vekt på høytlesning fra Bibelen. 

Våren-20 starter vi med Johannes-evangeliet. Hvert møte avsluttes med en bønnestund. Samlingen starter kl 19.30 varer maks en time.   


Våren 2020:

  • Onsdag 18 mars
  • Onsdag 22. april
  • Onsdag 20. mai

Loftet ungdomslag

En fredag i måneden kl 19.30 i 2.etasje.

For ungdommer fra 7.klasse og oppover.

Møte, kiosk, aktiviteter, fellesskap. 


Møtedatoer framover:

20. mars

17. april

29. mai

21. august

18. september

16. oktober

13. november

4. desember