Bønne- og vitnemøte

Ca en onsdag i måneden har vi bønne- og vitnemøte i Misjonssalen.

Det er enkle møter hvor vi synger et par sanger, deler bønneemner, ber sammen og deler vitnesbyrd. Møtet starter onsdag kl 19:30 og varer ca en time.


Neste bønne- og vitnemøte:

11. desemberSøndag 15.desember

Vi har møte hver søndag klokken 11.00.


Søndag 15.desember kl 11.00 taler forsamlingsleder Svein Anton Hansen.

Nattverd, søndagsskole og tweens.

Kaffe etter møtet. 

formiddagstreff

Formiddagstreffet (hovedsaklig 65+) samles den andre tirsdagen i måneden kl 11-13 i Misjonssalen.

Møte med andakt og sang, bevertning og blomster-trekning.


Neste samlinger:

14.januar: Sverre Hovda

11.februar: Magne Birkedal

10.mars: Margit Hunemo

April - ikke møte

12.mai - Odd Dubland

9.juni - Busstur. Svein Anton Hansen

Loftet ungdomslag

En fredag i måneden kl 19.30 i 2.etasje.

For ungdommer fra 7.klasse og oppover.

Møte, kiosk, aktiviteter, fellesskap. 


Møtedatoer framover:

KOMMER

bibelkveld

Ca en onsdagskveld i måneden kl 19.30 går forsamlingsleder gjennom en bok i Bibelen, kapittel for kapittel.


Kl 19.30-20.00: Undervisning del 1.

Kl 20.00-20.15: Kaffe/kjeks.  

Kl 20.15-20.45: Undervisning del 2. 


Våren 2020 er det Johannes Åpenbaring som blir gjennomgått.


Neste samling:
Onsdag 29.januar

Onsdag 26.februar

Onsdag 1.april

Onsdag 6.mai

Onsdag 3.juni