påsken

Påskemøter i Misjonssalen i samarbeid med Ebeneser Gandal:


* Langfredag 19.april kl 11.00: Møte i Ebeneser. Tale Kolbjørn Bø

* 1.påskedag 21.april kl 11.00: Møte i Misjonssalen. Tale Svein Anton Hansen. Kaffe

bibelkveld

Ca en onsdagskveld i måneden kl 19.30 går forsamlingsleder gjennom en bok i Bibelen, kapittel for kapittel.

- Kl 19.30-20.00: undervisning del 1.

- Kl 20.00-20.15: kaffe/kjeks.  

- Kl 20.15-20.45: undervisning del 2. 


Våren 2019 er det Filipperbrevet som blir gjennomgått:

* 30.januar

* 27.februar

* 20.mars

* 24.april

* 22.maiLoftet ungdomslag

Fredager kl 19.30 i 2.etasje.

For ungdommer fra 7.klasse og oppover.

Møte, kiosk, aktiviteter, fellesskap. 


Møtedatoer framover:

* Fredag 3. mai

* Fredag 14.juni

* Fredag 23. august

* Fredag 20. september

* Fredag 18. oktober

* Fredag 15. november

* Fredag 6. desember

Bønne- og vitnemøter

Ca en gang i måneden er det bønne- og vitnemøte i Misjonssalen.

Møtene er onsdag kl 19.30.

Våren 2019 samles vi til bønn og vitnesbyrd:


Samlinger framover:

  • Onsdag 8.maiFormiddagstreff

Formiddagstreff møtes andre tirsdagen i måneden kl 11-13.

Andakt, sang, bevertning, utlodning


Samlinger framover:

  • 14.mai. Andakt Wenche Lunde
  • 11.juni. Tur til Haugalandet og Karmøy