Bønne- og vitnemøter

Ca en onsdag i måneden har vi bønne- og vitnemøte i Misjonssalen.

Det er enkle møter hvor vi synger et par sanger, deler bønneemner, ber sammen og deler vitnesbyrd. Møtet starter kl 19.30 og varer ca 1 time.


Neste bønne- og vitnemøter:

  • Onsdag 9.januar
  • Onsdag 13.februar
  • Onsdag 13.mars
  • Onsdag 10.april
  • Onsdag 8.mai

bibelkvelder

Ca en onsdagskveld i måneden går forsamlingsleder eller en annen gjennom en bok i Bibelen, kapittel for kapittel.


Kl 19.30-20.00: undervisning del 1. 

Kl 20.00-20.15: kaffe/kjeks. 

Kl 20.15-20.45: undervisning del 2.


Våren 2019 fortsetter vi å gå gjennom Filipperbrevet.

 * 30.januar

* 27.februar

* 20.mars

* 24.april

* 22.mai (sykdom og helbredelse)