Onsdag 6.mars kl 19.00 arrangerte Misjonssalen årsmøte.

Andakt, årsmelding, årsregnskap, samtale om arbeidet, kveldsmat.

51 personer møtte på årsmøtet.


SAKER:


1) Årsmelding 2018

2) Årsregnskap 2018 + revisjon


3) Valg:


A) Styret - Følgende ble valgt:

Sverre Soleng for 2 år

Randa Granberg for 2 år

Helga Røyland for 1 år

Dag Lindefjeld, 1.vara

Ingebjørg Helle, 2.vara

Fra før sitter Elisabeth Gausland og Morris Kjølleberg. Anders Helle ba seg fritatt for styrevervet for 2019.


B) Valgnemnda: - Følgende ble valgt:

Solfrid Helle for 2 år og Aina Thingbø for 1 år


C) Revisorer: - Følgende ble valgt:

Kåre Jan Edland, Kjell Ole Topnes


4) Samtale om arbeidet:

"Søndagsmøte - veien videre." Innledning ved Kjersti Eiane og Elisabeth Gausland.

Valgnemndas kandidater til styret. (I alfabetisk rekkefølge)


1) Nevn et par saker du mener MS-styret bør jobbe ekstra med framover.

2) Hva gjorde at du ønsker å bruke tid og krefter på å sitte i MS-styret?

3) Hva er det beste med å tilhøre Misjonssalen?

 • randa granberg

  1) - Mer utadrettet og evangeliserende menighet

      - God relasjon mellom alle aldersgrupper

      - Ungdomsarbeid

  2) Det virker kjekt og utfordrende. Jeg og familien min har gått i MS i litt over 1,5 år og jeg kjenner på et ønske om å bidra til at menigheten skal fortsette å vokse, både i antall, men også nærmere Gud.

  3) Det beste er at undervisningen er bibelsk. MS er med i NLM, en organisasjon jeg føler stor tilhørighet til. Jeg har opplevd folk som svært inkluderende, omsorgsfulle og genuint opptatt av å være en åndelig familie.

 • ingebjørg helle

  1) Det er jo naturlig at bygg og menighet i Brannstasjonen vil klart utmerke seg som viktige saker.

  2) Jeg ønsker å sitte i styret for jeg tror at noen av mine naturlige gaver og nådegaver blir brukt slik Gud vil der. Jeg kjenner glede over arbeidet og å få lov til å være med å prege det.

  3) Jeg har stor tilhørighet i Misjonssalen og i NLM- sammenheng. Jeg kjenner meg hjemme her i forkynnelse og tilbedelse. Jeg kjenner glede i at hele familier trives og spredning i alder i møtene.

 • dag lindefjeld

  1) a) En forsamling i ryggen på veien mot nytt bygg og som en menighet i vekst. 

       b) Fokus på barne- og ungdomsarbeid og spesielt Tweens (selvfølgelig 😊)

  2) Vi er inne i en spennende periode med en forsamling i endring - jeg ønsker å være med å bidra til å stake ut veien videre for «Nye Misjonssalen».

  3) Jeg har tilhørt Misjonssalen siden jeg selv gikk på søndagsskolen og flere enn meg har tilhørt Misjonssalen i flere tiår - det sier mye om Misjonssalen som menighet og kommer ikke av seg selv. Kontinuitet, samhold og fokus på Gud er for meg det beste med å tilhøre Misjonssalen.

 • helga røyland

  1) Jeg ønsker en forsamling som favner alle, også det flerkulturelle Norge.

  - aktiviter som setter Misjonssalen i kontakt med nye mennesker som gjør at vi kan få flere med oss inn i Brannstasjonen

  2) Alltid mye spennende som skjer og ved å være engasjert får en være enda tettere på. Synes det er godt med forskjellig bakgrunner/yrker i styret. 

  Ønsker å stille meg til disposisjon.

  3) Få være i et fellesskap som peker på Jesus for hverandre i forsamlingen og for andre. At vi trenger hverandre- familie. At vi kan få nye venner, og noen av de nye vennene får møte Jesus. 

 • sverre soleng

  1) Bygge bygg og bygge menighet - MS-styret og forsamlingen må fokuserer på at vi som forsamling er klar til å gripe de mulighetene prosessen med nye lokaler gir. Det handler om å være en forsamling som er god til å ta imot og inkludere nye, at vi klarer å videreutvikle barne- og ungdomsarbeidet, samt at vi fortsetter å være en flergenerasjonsforsamling, der folk i alle aldre føler seg hjemme.

  2) Det er inspirerende å være engasjert i en forsamling der hele familien trives. Ved å være en del av MS-styret får man jobbe med mange flinke personer i forsamlingen og får et stort eierskap til aktivitetene i forsamlingen

  3) Det beste med Misjonssalen er at det er et positivt, og trygt kristen miljø, der man får lære mer om Jesus. I Misjonssalen møter vi mennesker som inspirerer oss og som vi trives å være sammen med.