Styret for Misjonssalen: 

Fra venstre: Svein Anton Hansen (forsamlingsleder), Sverre Soleng (leder), Morris Kjølleberg (sekretær), Dag Lindefjeld (1.vara), Randa Granberg, Helga Røyland og Elisabeth Gausland (nestleder)

Møteprotokoller

NYTT fra styret:

* Budsjett 2019 (forenklet)

* Vi jobber videre med å få på plass ny barne- og ungdomsleder

* 2.etasje i Brannstasjonen - tegninger

* Søndagsmøter, veien videre

* "Medlems-forpliktelse": Hva kan vi forvente av medlemmene? Hvilke forpliktelser har vi som medlemmer i Misjonssalen?

* Samliv/ ekteskap

* Eldsteråd?

* Mellomledere, oppfølging