Styret for Misjonssalen: 

Fra venstre: Svein Anton Hansen (forsamlingsleder), Sverre Soleng (leder), Morris Kjølleberg (sekretær), Dag Lindefjeld (1.vara), Randa Granberg, Helga Røyland og Elisabeth Gausland (nestleder)

Møteprotokoller

Her finner du de offentlige møteprotokollene fra styremøtene (nyeste øverst):


* 13.februar-19
* 23.januar-19

* 12.desember-18

* 21.november-18

* 10.oktober-18

* 10.september-18

* 16.august-18
* 25.mai-18

* 9.april-18

* 12.mars-18

* 21.februar-18

* 24.januar-18

NYTT fra styret:

* Budsjett 2019 (forenklet)

* Vi jobber videre med å få på plass ny barne- og ungdomsleder

* 2.etasje i Brannstasjonen - tegninger

* Søndagsmøter, veien videre

* "Medlems-forpliktelse": Hva kan vi forvente av medlemmene? Hvilke forpliktelser har vi som medlemmer i Misjonssalen?

* Samliv/ ekteskap

* Eldsteråd?

* Mellomledere, oppfølging