Styret for Misjonssalen: 

Fra venstre: Svein Anton Hansen (forsamlingsleder), Sverre Soleng (leder), Morris Kjølleberg (sekretær), Dag Lindefjeld (1.vara), Randa Granberg, Helga Røyland og Elisabeth Gausland (nestleder)

NYTT fra og styret jobber med:

  • Budsjett 2019 (forenklet)
  • Halvårsregnskap 2019
  • Forsamlingsutvikling - satsningsområder
  • 2.etasje i Brannstasjonen - komiteer
  • Søndagsmøter, veien videre
  •  "Medlems-forventninger": Hva kan vi forvente av medlemmene? Hvilke forpliktelser har vi som medlemmer i Misjonssalen?
  • Samtalerutiner ved sjelesorg
  • Skilsmisse/ gjengifte - rutiner
  • Eldsteråd?
  • Mellomledere, oppfølging