Styret for Misjonssalen: 

Fra venstre: Svein Anton Hansen (forsamlingsleder), Elisabeth Gausland (sekretær), Anders Helle (nestleder), Kjersti Eiane, Sverre Soleng (leder), Ingebjørg Helle (1.vara), Morris Kjølleberg.

Dag Lindefjeld (2.vara) ikke tilstede.

Møteprotokoller

Her finner du de offentlige møteprotokollene fra styremøtene (nyeste øverst):


* 23.januar-19

* 12.desember-18

* 21.november-18

* 10.oktober-18

* 10.september-18

* 16.august-18
* 25.mai-18

* 9.april-18

* 12.mars-18

* 21.februar-18

* 24.januar-18

NYTT fra styret:

* Vi jobber videre med å få på plass ny barne- og ungdomsleder

* "Medlems-forpliktelse": Hva kan vi forvente av medlemmene? Hvilke forpliktelser har vi som medlemmer i Misjonssalen?

* Samliv/ ekteskap

* Eldsteråd?

* Mellomledere, oppfølging

* Årsmøte 6.mars-19