Styret for Misjonssalen: 

Fra venstre: Svein Anton Hansen (forsamlingsleder), Sverre Soleng (leder), Morris Kjølleberg (sekretær), Dag Lindefjeld (1.vara), Randa Granberg, Helga Røyland og Elisabeth Gausland (nestleder)

Møteprotokoller

NYTT fra og styret jobber med:

 • Budsjett 2019 (forenklet)
 • Halvårsregnskap 2019
 • Forsamlingsutvikling - satsningsområder
 • Brannstasjonen/ nye Misjonssalen:
  - komiteer, - ansvarsfordeling ifht Sandnesporten AS
 •  "Medlems-forventninger": Hva kan vi forvente av medlemmene? Hvilke forpliktelser har vi som medlemmer i Misjonssalen?
 • Samtalerutiner ved sjelesorg
 • Skilsmisse/ gjengifte - rutiner
 • Eldsteråd?
 • Mellomledere, oppfølging