Medlemsskap

Pr 31.12.18 hadde Misjonssalen 126 medlemmer og 85 barn (0-15 år) av medlemmene. 

Det koster kr 100,- (fra 15 år) å være medlem i Misjonssalen.


Kontingenten kan betales inn på konto 3260.07.38592
eller Vippse 89243. 
(Husk å merke med ditt navn!)


I Misjonssalens lover står det følgende om "Medlemskap":

Medlemskap i misjonsforsamlingen kan tegnes av personer som:

- Bekjenner seg til den kristne tro,

 - Vil arbeide på den læremessige basis og etter de formål og bestemmelser som kommer til uttrykk i NLMs grunnregler og misjonsforsamlingens lover,

- Betaler medlemskontingent. Medlemskapet i en av foreningene/lagene som står tilsluttet misjonsforsamlingen, gir automatisk også medlemskap i misjonsforsamlingen forutsatt at den tilsluttede forening/lag fører medlemsregister/protokoll og har medlemskontingent.


Les også vårt verdidokument og hva vi tror på.