"Eg har ei tenesta stor for Gud..."

Slik starter en kristen sang som handler nettopp om å ha en tjeneste for Gud og min neste i hverdag og i menighet. 

I visjonen for Misjonssalen er en av våre verdier at vi skal "Tjene vår neste".

Misjonssalen vil takke og feire de frivillige.


Misjonssalen drives av frivillige, som på ulike måter tjener i forsamlingen.

Her er bare noen få eksempler på hva vi trenger folk til: 

- ledere for barne- og ungdomslag, - praktisk arbeid, 

- møteverter, - sang- og musikk, - medvandrere, 

- småfellesskapsledere, - teknikere, - vask ...


Ta gjerne kontakt med forsamlingsleder eller barne- og familiearbeider

for mer spørsmål om tjeneste.


"Tjen hverandre, hver med den nådegave han/hun har fått, 

som forvaltere over Guds mangfoldige nåde." 

1.Peter 4,10


Vår Visjon

Misjonssalen – et sted å Tro & Tilhøre, Tilbe & Tjene.

Vi tror at disse verdiene er bibelske og sier noe om hva vi som enkeltkristne og som forsamling bør bygge på og praktisere.

-TRO på frelseren Jesus Kristus og hans tilgivelse. 

- TILHØRE den treenige Gud og vår forsamling. 

- TILBE Jesus Kristus

- TJENE vår neste. 


Misjonssalen deler også NLM sin visjon: ”Verden for Kristus.”